R-C stelt mr. Rotgans in het gelijk! Slachtoffer heeft recht op afschrift dossier

In deze zaak weigerde het OM een afschrift van het dossier te verstrekken. Mr. Rotgans had reeds een artikel 12 Sv procedure gestart en het OM was van oordeel dat het Hof in die procedure het dossier diende te verstrekken. Ook was het OM van mening dat er geen sprake zou zijn van processtukken omdat het dossier de rechter niet had bereikt. De rechter-commissaris oordeelt naar aanleiding van het bezwaarschrift van mr. Rotgans anders. Het slachtoffer heeft recht op een afschrift van het procesdossier. Artikel 12f WvSv sluit volgens de rechter-commissaris een beroep op artikel 51b WvSv niet uit. Voor de toepassing van artikel 149a lid 2 WvSv is volgens de rechter-commissaris niet noodzakelijk dat een vervolging is aangevangen en de zaak daadwerkelijk voor de rechter is gebracht. De rechter-commissaris zoekt, zoals mr. Rotgans ook heeft gesteld, aansluiting bij de conclusie van de procureur-generaal van 6 maart 2018 (ECLI:NL:PHR:2018:179)

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *