Mr. Vlielander verdedigt hoofdverdachte grootste vuurwerkvangst ooit

Lees hier het artikel dat De Telegraaf erover schreef.

Mr. Hendrickx bepleit: cliënt komt twee jaar eerder vrij na zaak tegen landsadvocaat

In België kent men een v.i.-regeling waarbij gedetineerden al na 1/3 van hun straf met v.i. kunnen. Op het moment dat een Nederlander gedetineerd zit in België, wordt hij vaak weer overgedragen aan de Nederlandse Staat met als gevolg dat hij zijn straf in Nederland moet uitzitten. Dit betekent dat de Nederlandse v.i.-regeling weer van toepassing is, waarbij gedetineerden pas na 2/3 van de straf in aanmerking komen voor v.i.

Mr. Hendrickx heeft in een zaak tegen de landsadvocaat bepleit dat de Belgische regeling  inderdaad van toepassing dient te zijn en heeft daarbij aangevoerd dat cliënt na 1/3 van de straf uitgezeten te hebben in vrijheid gesteld moet worden. De Staat is overstag gegaan, met als resultaat dat cliënt binnen enkele dagen weer op vrije voeten komt. Voor cliënt scheelt dit twee jaar die hij nog vast had moeten zitten!

Mr. van Katwijk verdedigt: vrijspraak grootschalige zorgfraude

De rechtbank Overijssel heeft cliënte vrijgesproken van de haar tenlastegelegde zorgfraude. Waar door het OM een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 10 voorwaardelijk werd geëist, kwam de rechtbank tot een strafoplegging bestaande uit een taakstraf voor de duur van 240 uur en een gevangenisstraf van 6 maanden geheel voorwaardelijk. De straf is gebaseerd op gedragingen van cliënte in verband met het faillissement van de zorgonderneming.

Lees hier de gehele uitspraak en hier de toelichting op de eis van de zijde van het OM.

Mr. Hendrickx creëert nieuwe kans om onder TBS met dwang uit te komen

Bij de behandeling van een TBS-zaak heeft mr. Hendrickx ervoor gezorgd dat er een nieuw dubbelrapportage wordt opgemaakt. Hiermee heeft mr. Hendrickx voor zijn cliënt een nieuwe kans gecreëerd om onder TBS met dwang uit te komen!

Eis 18 jaar tegen cliënt mr. Vlielander

Lees hier het artikel van Het Nieuwsblad.

Mr. de Lange verdedigt: vrijspraak na bewijsuitsluiting onrechtmatige doorzoeking bedrijfspand

De rechtbank Gelderland heeft een verdachte vrijgesproken van overtredingen van de Opiumwet na toepassing van bewijsuitsluiting na diverse vormverzuimen. De politie betrad zonder strafvorderlijke bevoegdheid het bedrijfspand van verdachte waardoor volgens de rechtbank sprake was van een ernstige schending van een belangrijk strafvorderlijk voorschrift die een vergaande inbreuk op de privacy van verdachte maakte, aldus de rechtbank.
“De rechtbank is van oordeel dat bewijsuitsluiting in dit geval noodzakelijk is als rechtsstatelijke waarborg en als middel om de met opsporing en vervolging belaste ambtenaren te weerhouden van onrechtmatig optreden en daarmee als middel om te voorkomen dat vergelijkbare vormverzuimen in de toekomst zullen plaatsvinden.”
Lees hier de gehele uitspraak.

Mr. Vlielander verdedigt verdachte crystal methlab

Lees hier het artikel van RTV Oost.

Mr. Hendrickx verdedigt verdachte in moordzaak Zwolle

Lees hier het artikel van de Stentor.

Mr. van der Graaf verdedigt: vrijspraak voor poging zware mishandeling

Cliënte is vrijgesproken voor de aan haar tenlastegelegde poging tot zware mishandeling. Ook voor de subsidiair tenlastegelegde mishandeling volgde vrijspraak. Lees hier het artikel dat RTV Utrecht over de zaak schreef.