Mr. Rotgans en mr. Hok-A-Hin zorgen voor verandering in jurisprudentie CRvB!

In deze zaak ging het kort gezegd over het opschorten en intrekken van de bijstandsuitkering van cliënte. Zo zou cliënte niet hebben meegewerkt aan het verzoek van de gemeente om loonstroken te verstrekken en zou zij de gemeente niet op de hoogte hebben gesteld van het salaris dat zij van een derde ontving op haar bankrekening.

 

Eén van de perikelen in deze zaak betrof de niet-ontvankelijkverklaring van besluit I. De CRvB gooit uiteindelijk het roer om en geeft aan dat het postregistratiesysteem dat door de gemeente wordt gehanteerd niet voldoende is om aan te tonen dat het poststuk daadwerkelijk is verzonden. Het is noodzakelijk dat per brief wordt geregistreerd dat en wanneer de brief in de postzak is gedaan.  Het enkel vermelden van de besluit – en verzenddatum en registratienummer is niet langer voldoende!

 

Verder bepaalt de CRvB dat de loonstroken niet nodig waren voor het vaststellen van het recht op bijstand. Een argument dat van meet af aan was ingenomen en nu eindelijk is bevestigd door de CRvB.

 

Wel blijft in stand dat cliënte inkomsten heeft gehad door de bijschrijvingen op haar bankrekening, zodat dat deel van de intrekking en terugvordering in stand blijft.

 

Voor verdere informatie zie bijgevoegde uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2020:1045&showbutton=true&keyword=16%2f4180

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *