Mr. Hendrickx wint voor cliënt procedure bij de RSJ over coronamaatregel

Tijdens de eerste lock down zijn gedetineerden op veel vlakken geraakt door de genomen maatregelen. Zo konden gedetineerden geen bezoek ontvangen en zijn alle verloven ‘on hold’ gezet. Ook vond er geen detentiefasering plaats.

Een cliënt van mr. Hendrickx wenste zo snel mogelijk te faseren en heeft in die periode een verzoek hieromtrent bij de directeur ingediend. De directeur weigerde echter dit verzoek in behandeling te nemen, nu overplaatsing op dat moment niet plaats zou kunnen vinden. Hiermee was cliënt het niet eens en er werd een beklag ingediend. Dit beklag werd echter ongegrond verklaard door de Commissie van Toezicht.

In hoger beroep was de RSJ (Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming) het met mr. Hendrickx eens dat het niet aan de directeur is om een verzoek tot detentiefasering niet in behandeling te nemen. Het beroep van werd dan ook gegrond verklaard.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *