Cliënte zal op korte termijn in vrijheid worden gesteld en mag terug naar haar thuisland: Polen

Gedetineerden die ongewenst zijn verklaard kunnen in Nederland niet faseren en kunnen geen gebruik maken van de reguliere VI-regeling. In plaats van VI na tweederde van de opgelegde gevangenisstraf te hebben uitgezeten, kunnen ongewenst verklaarde gedetineerden een verzoek doen om strafonderbreking. Als dit verzoek wordt toegewezen, dan kunnen zij na tweederde van hun gevangenisstraf terugkeren naar hun land van herkomst. De voorwaarde is dat zij Nederland gedurende de duur van de strafonderbreking niet meer in mogen.

Cliënte heeft een langdurige gevangenisstraf uitgezeten en zich in de PI als een voorbeeldige gedetineerde gedragen. Nu zij ongewenst was verklaard, kon zij echter niet faseren en geen aanspraak maken op de Nederlandse VI-regeling. Wel had zij tijdig een verzoek om strafonderbreking bij de Selectiefunctionaris ingediend. Gelet op haar goede gedrag werd door alle instanties een positief advies gegeven. De afwijzing van haar verzoek kwam dan ook als donderslag bij heldere hemel, wel geteld één maand voor de datum dat de strafonderbreking in zou gaan. Door de selectiefunctionaris werd – kort gezegd – gesteld dat cliënte middels de WOTS/Wets-procedure naar Polen overgebracht kon worden en haar resterende straf in Polen kon uitzitten. Het nieuwe beleid zou zijn dat overbrenging in het kader van de WOTS/WETS vóór strafonderbreking gaat.

Door mr. Hok-A-Hin is een uitgebreid beroepschrift tegen deze beslissing ingediend. Cliënte had haar strafonderbreking verdiend met haar goede gedrag in de PI. Daarnaast was de selectiefunctionaris véél te laat met het starten van een onderzoek naar de mogelijkheden voor overbrenging in het kader van de WOTS/WETS. Bovendien zou overbrenging wellicht niet meer opportuun zijn, nu cliënte reeds tweederde van de aan haar opgelegde straf heeft ondergaan. Eén en ander zou slecht een lange periode van onzekerheid en onnodige detentie met zich brengen. De beroepscommissie van de RSJ stelde cliënte in het gelijk en inmiddels is een nieuwe beslissing genomen, inhoudende dat alsnog strafonderbreking wordt verleend. Cliënte zal op korte termijn vrijkomen. Missie geslaagd!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *