Mr. E. Hullegie zorgt voor opheffing gijzeling van een cliënte: aantoonbaar betalingsonmachtig

Gelet op de recente jurisprudentie van de rechtbank te Den Haag mogen mensen die aantoonbaar betalingsonmachtig zijn, niet worden gegijzeld. De gijzeling (een laatste pressiemiddel van het CJIB om de desbetreffende persoon een geldboete te laten betalen) dient alsdan geen redelijk doel meer. Echter, in de praktijk blijkt dat het CJIB hier geen gehoor aan geeft. Mr. E. Hullegie heeft een kort geding aangespannen tegen de Staat der Nederlanden om de gijzeling van een cliënte op te heffen.

Zij kon en kan (aantoonbaar) de openstaande geldboetes niet betalen. Daarnaast heeft zij grote schulden. Echter, diende zij als het aan het CJIB lag ruim drie maanden “te zitten”. Met alle gevolgen en kosten (een dag “zitten” kost de Staat ruim €200 per dag!) van dien. Na onderling overleg met de advocaat van de Staat der Nederlanden, is cliënte per direct op vrije voeten gekomen.