Veda B. krijgt in Hoger Beroep lagere straf

Volledig arrest van deze zaak.