De Hoge Raad casseert en wijst ontnemingszaak terug naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

In hoger beroep heeft mr. Hendrickx verzocht om een onderzoeksrapport aan het dossier te voegen, waaruit volgt dat de in het proces-verbaal van bevindingen genoemde indicatoren voor het hebben gehad van één hennepoogst, niet zijn verankerd in de wetenschappelijke literatuur. Daarmee zou volgens hem onvoldoende komen vast te staan dat sprake is geweest van meerdere hennepoogsten. Bij het vaststellen van de hoogte van de ontnemingsmaatregel zou hier rekening mee moeten worden gehouden.

Het gerechtshof heeft het door de verdediging gedane verzoek tot voeging van het onderzoeksrapport afgewezen. Naar aanleiding van het cassatieschriftuur van mr. Van der Graaf heeft de Hoge Raad geoordeeld, dat het gerechtshof dit verzoek zowel ten onrechte alsmede op een verkeerde grond heeft afgewezen.

In dat kader heeft de Hoge Raad de zaak teruggewezen naar het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden, zodat de zaak opnieuw moet worden berecht en afgedaan.

Voor het volledige arrest zie: Bron: Rechtspraak.nl

Zie ook: www.bijzonderstrafrecht.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *