Verdachte Mensenhandel: eis 8 jaar, uitspraak 4 jaar

Uitbuiting kan omvatten seksuele uitbuiting, gedwongen arbeid, slavernij of andere dienstbaarheid. De raadsman, Mr Vlielander, heeft betoogd dat geen sprake was van uitbuiting. De slachtoffers hadden de beschikking over hun paspoorten, konden zelf naar de werkplek reizen en werkten niet in een illegaal bordeel, aldus de raadsman. Wezenlijk acht de rechtbank echter, dat de slachtoffers in hun omstandigheden redelijkerwijs geen andere keus hadden dan in de toestand van uitbuiting te raken of te blijven. De vrijwilligheid ontbrak geheel of grotendeels. Verdachte heeft door dwangmiddelen de persoonlijke vrijheid van de slachtoffers zo sterk ingeperkt dat zij niet vrij konden beslissen of zij wel of niet in de prostitutie wilden (blijven) werken. Gelet op de ernst van de feiten en op vergelijkbare zaken zal de rechtbank een gevangenisstraf van vier jaren opleggen.

Complete uitspraak van de rechtbank.