Rechter wijst gesloten plaatsing af: minderjarige mag naar huis!

 

De kinderrechter van de Rechtbank Rotterdam heeft op maandag 22 september 2014 het verzoek van Bureau Jeugdzorg om een minderjarig meisje gesloten geplaatst te houden afgewezen. Hoewel Bureau Jeugdzorg vond dat de minderjarige nog een half jaar in de instelling moest blijven, heeft de advocaat K.M.S. Bal van de minderjarige bepleit dat er geen noodzaak meer was om haar, als een zogeheten ‘ultimum remedium’, gesloten geplaatst te houden. De kinderrechter was het met de advocaat eens.
De minderjarige mag dus weer naar huis!