Advocaten Leanne Toet en Wouter Hendrickx: ontruiming woning voorkomen na voornemen sluiting door gemeente

Op een woonwagenkamp in Utrecht heerste grote verslagenheid toen de Gemeente Utrecht na 6 maanden alsnog kwam met het voornemen om op basis van de Opiumwet over te gaan tot sluiting van de woningen. Dit vanwegen gevonden hoeveelheden drugs en vermoedens van handel in drugs. Dit is een bevoegdheid van de Burgemeester. Gelukkig heeft deze zijn standpunt herzien nadat advocate Leanne Toet een zienswijze indiende namens haar clienten.

Wouter Hendrickx diende namens zijn clienten eveneens een zienswijze in. Ook deze werd gegrond verklaard zodat de gezinnen in hun woningen mogen blijven.