Mr. Van der Graaf verdedigt A.B. veel lagere gevangenisstraf dan geëist

In een drugsonderzoek in Utrecht wordt een cliënt van mr. Van der Graaf door de Officier van Justitie ervan beschuldigd dat hij het hoofd zou zijn van een criminele organisatie die zich bezig zou houden met het dealen in (hard)drugs. Cliënt zou volgens justitie voor het dealen van drugs minderjarige jongens inzetten. Door de Officier van Justitie werd een gevangenisstraf geëist voor de duur van 24 maanden.

Cliënt ontkent dat hij het hoofd is van een criminele organisatie. Mr. Van der Graaf heeft ter zitting dan ook bepleit dat de eis van de Officier van Justitie veel te hoog was en heeft aan de rechtbank verzocht om een veel langere straf aan cliënt op te leggen. Gelukkig was de rechtbank het met de verdediging eens. In plaats van 24 maanden gevangenisstraf kreeg cliënt 8 maanden gevangenisstraf.

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2097183/om-pakt-jonge-utrechtse-drugsdealer-hard-aan-om-jeugd-af-te-schrikken.html

Mr. Hendrickx wint voor cliënt procedure bij de RSJ over coronamaatregel

Tijdens de eerste lock down zijn gedetineerden op veel vlakken geraakt door de genomen maatregelen. Zo konden gedetineerden geen bezoek ontvangen en zijn alle verloven ‘on hold’ gezet. Ook vond er geen detentiefasering plaats.

Een cliënt van mr. Hendrickx wenste zo snel mogelijk te faseren en heeft in die periode een verzoek hieromtrent bij de directeur ingediend. De directeur weigerde echter dit verzoek in behandeling te nemen, nu overplaatsing op dat moment niet plaats zou kunnen vinden. Hiermee was cliënt het niet eens en er werd een beklag ingediend. Dit beklag werd echter ongegrond verklaard door de Commissie van Toezicht.

In hoger beroep was de RSJ (Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming) het met mr. Hendrickx eens dat het niet aan de directeur is om een verzoek tot detentiefasering niet in behandeling te nemen. Het beroep van werd dan ook gegrond verklaard.

Vlielander & De Lange verdedigen verdachten; leden Calah Wagoh

Mr. Vlielander en mr. De Lange hebben verdachten die lid zouden zijn geweest van Caloh Wagoh bijgestaan. De Officier van Justitie eiste ter zitting lange gevangenisstraffen tegen cliënten voor betrokkenheid bij afpersing en diefstal met geweld. Met de verdediging was de rechtbank van oordeel dat cliënten hiervoor vrijgesproken dienen te worden. Uiteindelijk zijn cliënten enkel veroordeeld voor wederrechtelijke vrijheidsberoving, waarvoor slechts voorwaardelijke gevangenisstraffen in combinatie met een taakstraf zijn opgelegd.

https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/09/22/vier-jaar-cel-geeist-voor-geweld-tegen-chapterlid

 

Vlielander verdedigt verdachte dodelijke steekpartij

https://www.lc.nl/friesland/ooststellingwerf/Rechtszaak-dodelijke-steekpartij-Oosterwolde-in-november-inhoudelijk-behandeld-26071103.html

 

Mr. Rotgans en mr. Hok-A-Hin zorgen voor verandering in jurisprudentie CRvB!

In deze zaak ging het kort gezegd over het opschorten en intrekken van de bijstandsuitkering van cliënte. Zo zou cliënte niet hebben meegewerkt aan het verzoek van de gemeente om loonstroken te verstrekken en zou zij de gemeente niet op de hoogte hebben gesteld van het salaris dat zij van een derde ontving op haar bankrekening.

 

Eén van de perikelen in deze zaak betrof de niet-ontvankelijkverklaring van besluit I. De CRvB gooit uiteindelijk het roer om en geeft aan dat het postregistratiesysteem dat door de gemeente wordt gehanteerd niet voldoende is om aan te tonen dat het poststuk daadwerkelijk is verzonden. Het is noodzakelijk dat per brief wordt geregistreerd dat en wanneer de brief in de postzak is gedaan.  Het enkel vermelden van de besluit – en verzenddatum en registratienummer is niet langer voldoende!

 

Verder bepaalt de CRvB dat de loonstroken niet nodig waren voor het vaststellen van het recht op bijstand. Een argument dat van meet af aan was ingenomen en nu eindelijk is bevestigd door de CRvB.

 

Wel blijft in stand dat cliënte inkomsten heeft gehad door de bijschrijvingen op haar bankrekening, zodat dat deel van de intrekking en terugvordering in stand blijft.

 

Voor verdere informatie zie bijgevoegde uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2020:1045&showbutton=true&keyword=16%2f4180

In een zaak van mr. Hendrickx wordt het verzoek om lijfsdwang door het Hof afgewezen

In deze zaak moest de cliënt van mr. Hendrickx in het kader van een ontnemingsmaatregel nog een bedrag ongeveer € 600.000,- aan de Nederlandse staat betalen. Cliënt heeft dit bedrag nog niet betaald. Om die reden heeft de Advocaat-Generaal heeft aan het Gerechtshof verzocht om toestemming om lijfsdwang toe te passen.

Het Gerechtshof heeft dit verzoek afgewezen. In dat kader heeft het Gerechtshof allereerst aangegeven dat het niet de verwachting is dat cliënt op korte termijn naar Nederland kan komen om de zitting bij te wonen, nu hij thans in Spanje verblijft en in verband met een lopende strafzaak dat land niet mag verlaten. Bovendien geldt dat de Nederlandse overheid reeds aan de Spaanse overheid heeft gevraagd om de tenuitvoerlegging van de ontnemingsmaatregel over te nemen. Op dit verzoek is nog geen beslissing genomen door de Spaanse autoriteiten. Door de beslissing van het Gerechtshof hoeft cliënt niet de gevangenis is.

Vlielander verdedigt Vrouw steekpartij die door de rechtbank gelijk wordt vrijgelaten

https://www.bd.nl/tilburg-e-o/slachtoffer-steekpartij-kaatsheuvel-stelt-na-halfjaar-dat-hij-helemaal-niet-is-gestoken-mijn-vrouw-zit-onterecht-vast~a9167747/

Vlielander verdedigt vermeende ontvoerder

https://www.dvhn.nl/groningen/Man-verdacht-van-horror-ontvoering-jonge-vrouw-OM-eist-cel-en-tbs-met-voorwaarden-25752928.html

Uitspraak in zaak mr. Hendrickx 3 jaar na eis 7 jaar in verband met plegen van plofkraken

Mr Hendrickx verdedigt, hij verzoekt de rechtbank zijn cliënt vrij te spreken dan wel aanvullend onderzoek te gaan doen naar de gestelde herkenning door een verbalisant!

https://limburg24.nl/celstraffen-tot-9-jaar-geeist-voor-plofkraken-aken-en-landgraaf/